Thông báo
Cập nhật lúc: 08:54 SA ngày 12/09/2023
Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm XTĐT,TM&DL năm 2023 và Thông báo thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm XTĐT,TM&DL năm 2023